Archive for the “Mevlana Şiirleri” Category

August 19, 2010 Categorized under Mevlana Şiirleri

Bahaeddin Veled’ten Mevlana Şiiri

Mevlana Şiiri:

Mevlana’dır evliya kutbu bilün.
Ne kim ol buyurdu ise anı kılun.
Tanrı’dan rahmettir anın sözleri.
Körler okursa açıla gözleri.

Incoming search terms for the article:

August 19, 2010 Categorized under Mevlana Şiirleri

Bekir Sıtkı Erdoğan’dan Mevlana Şiiri

Mevlana Şiiri:

Yer döner, boşluk döner, alem döner…
Cümle alem, Şems’in etrafında raksetmektedir.
Bir büyük ayinde tekmil ruzigar
Bir dönüş başlar ki artık yer ve gök
Hep kaybolur
En güzel mana çıkar.

Incoming search terms for the article:

August 16, 2010 Categorized under Mevlana Şiirleri

Arif Nihat Asya’dan Mevlana Hakkında Bir Şiir

Mevlana Şiirleri

Her etek bir tennuredir;
Her satır bir suredir.
Her eda mana demek;
Konya, Mevlana demek.

Burada yer gök ihtizaz,
Burada boş dönmek niyaz.
Burada yoktur “Lâ” demek.
Konya, Mevlana demek.

Incoming search terms for the article:

Sayfa 1 - 3123