Posts Tagged “herkes”

August 14, 2010 Categorized under Mevlana Şiirleri, Mevlana Sözleri

Mevlana’nın Özlü Sözleri 2

Sen, değerinle ve düşüncenle iki aleme bedelsin.
Ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun.
Kendini ucuza satma, çünkü değerin yüksektir.

Bizim Peygamberimizin yolu aşk yoludur.
Biz aşktan doğmuşuz, annemiz aşktır.

Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır.
Aşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de.

Bu dünya pazarında sermaye altındır;
orada ise aşk ve ıslak iki göz.

Hz. Mevlana sözlerinin şifa ve gıda oluşunun sırrını şu sözlerle açıklamaktadır:

“Söz söyleyen kemal sahibi olursa, marifet ve hakikat sofrasını serdi mi, o sofrada her türlü yemek bulunur. Herkes orada gıdasını bulur.”

Mesnevi şerhlerinde, Mevlana’nın “ney” ile “insan-ı kamil”i, “kamışlık” ile “elest bezmi”ni, “ateş” ile “ilahi aşk”ı sembolize ettiği belirtilmiştir.

Mevlana’nın Şiirleri:

“Duy şikayet etmede her an bu Ney,
Anlatır hep bu ayrılıklardan bu Ney.

Der ki; feryadım kamışlıktan gelir,
Duysa her kim, gözlerinden kan gelir.

Ayrılıktan parçalanmış bir yürek,
İsterim ben, derdimi dökmem gerek.

Şayet aslından biraz ayrılsa can,
Öyle bekler, vuslata ersin zaman.

Ağladım her yerde, hep ah eyledim,
Gördüğüm her kul için, dostum dedim.

Herkesin zannında dost oldum ama;
Kimse talip olmadı esrarıma.

Hiç değil feryadıma sırrım uzak,
Gözde lakin yok ışık, duymaz kulak.

Aşikardır can-beden, gör insanı,
Yok izin, görmez fakat insan, canı.

Ney sesi tekmil hava; oldu ateş,
Hem yok olsun, kimde yoksa bu ateş!

Ateş ateş olmuş, dökülmüştür Ney’e,
Cebesi aşkın karışmıştır mey’e.

Yardan ayrı dostu Ney dost kıldı hem,
Perdesinden perdemiz yırtıldı hem.

Kanlı yoldan Ney sunar hep arzuhal,
Hem verir Mecun’un aşkından misal.

Ney zehir, hem panzehir; ah nerde var,
Böyle bir dost, böyle bir özlemli yar?

Sırrı bu aklın, bilinmez akl ile,
Tek kulaktır müşteri, ancak dile.

Sırf keder, gam; gitti kaç gün kaç gece,
Geçti yanışlarla günler, öylece.

Geçse günler, korku yok, her şey masal;
Ey temizlik örneği, sen gitme kal!

Kandı her şey, tek balık kanmaz sudan,
Anlamaz olgun adamdan bil ki, ham,
Söz uzar, kesmek gerektir vesselam!”

Incoming search terms for the article:

July 31, 2010 Categorized under Mevlana Sözleri

Mevlana Sözleri 5

Mevlana Sözleri A:

· Koruktaki su ekşidir ama koruk üzüm olunca tatlılaşır, güzelleşir. Derken küpte yine acır, haram olur fakat sirke olunca ne güzel katıktır. 

· Ay, yıldızlardan utanır ama yine de cömertliği yüzünden yıldızların arasında bulunur. · İnanan, inananın aynasıdır. 

· Sen şekillerde kalırsan puta tapıyorsun demektir. Her şeyin şeklini bırak, manasına bak. 

· Rengi kara bile olsa, bir kişi seninle aynı maksadı güdüyorsa, ona ak de, senin rengindedir. 

· Hacca gideceksen, bir hac yoldaşı ara. İster Hint’li olsun, ister Türk, ister Arap. Şekline, rengine bakma, maksadı ne, ona bak.

· Yokluk, varlığın aynasıdır. 

· Arslanın boynunda zincir bile olsa, bütün zincir yapanlara beydir arslan. 

· Zıddı meydana çıkaran, onun zıddı olan şeydir. Bal, sirkeyle belirir. 

· Kasırga pek çok ağaçlar yıkar fakat yeşermiş bir ota ihsanlarda bulunur. 

· Dostların ziyaretine eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmektir. 
Mevlana Sözleri B:

· Herkes güneşi görebilseydi, güneşin ışıklarına delalet eden yıldızlara ne ihtiyaç vardı? 

· Hiç köpeğin havlaması, ayın kulağına değer mi? 

· Huzurunda bulunmayanlara bile böyle elbiseler, böyle yiyecekler verirse, kim bilir konuğun önüne ne nimetler koyar.

· Hıristiyanların bilgisizliğine bak ki, asılmış Tanrı’dan medet umuyorlar.

· Resim, ressama, beni kusurlu yaptın diye söz mü söyleyebilir? 

· İnsanoğlu, dilinin altında gizlidir. Dil, can kapısının perdesidir. Yel, perdeyi kaldırdı mı ne var, belirir bize. 

· Sen de sağ eline bir sopa aldın ama senin elin nerede, Musa’nın eli nerede 

· Akıllı birisinden gelen cefa, bilgisizlerin vefasından iyidir.

· Kara odun ateşe eş oldu mu, karalığı gider, tümden ışık kesilir. 

Mevlana Sözleri C:

· Bağış, kine merhemdir. 

· Tahta içinde yaşayan kurt, o tahtanın fidan olduğu vakit ki halini bilir mi hiç? 

· Madem ki hırsızsın, bari o güzelim inciyi çal, madem ki gebe kalıyorsun, bari yüce bir çocuğa gebe kal.

· Korukla üzüm birbirine zıttır ama, koruk olgunlaştı mı güzel bir dost olur. 

· Tanrı yüzünü çirkin yaratmışsa, kendine gel de, hem çirkin yüzlü hem çirkin huylu olma bari. 

· Aynada bir şekil görürsün hani, senin şeklindir o, aynanın değil.

· Satrançta piyon yola çıkar da, sonunda yüce vezir olur.

· Kibir kokusu, hırs kokusu, tamah kokusu, söz söylerken soğan gibi kokar. 

· Sonsuzun iki yanı da yoktur, ortası nasıl olabilir? 

· Dosttan, yakınlardan gelen bir cefa, düşmanın üçyüzbin cefasına bedeldir. 

Mevlana Sözleri D:

. Bal yiyen arısından gocunmaz..

· Güneşin ışığı pisliğe vursa bile pislenmez, ışıktır o. 

· Başın ırmağın suyuna daldı mı, suyun rengini nasıl görebilirsin?

· Davud’un elinde mum oluyor, senin elindeyse mum, demire dönüyor. 

· Sabır, insanı maksadına en tez ulaştıran kılavuzdur. 

· Yılan yumurtası da serçe yumurtasına benzer ama aralarında ne kadar fark var. 

· Bilginin, iki kanadı vardır, şüphenin tek. 

· İkiyüz batman bala, bir okka sirke döksen, balın içinde erir, gider. Balı tattın mı sirkenin tadını bulamazsın fakat tartarsan bir okka fazla gelir. Demek ki sirke, hem yok olmuştur, hem vardır. 

· Bir kuyudan her gün toprak çeker, her gün orayı kazar, eşersen, sonunda arı duru suya ulaşırsın. 

Incoming search terms for the article: