Posts Tagged “haline”

July 29, 2010 Categorized under Mevlana Sözleri

Mevlana Sözleri 4

Mevlana Sözleri A:

. Bir köpeğin önüne bir çuval şeker koysan bile, onun gönlü yine leş peşindedir. Şekerden ne anlar o? 

· Allah ile birleşmek demek, senin varlığının O’nunla birleşmesi demek değildir. Senin yok olmandır. 

· Küfürle iman, yumurtanın akıyla sarısına benzer. Onları ayıran bir berzah var, birbirine karışmazlar. 

· Köpekler gibi kızmayı bırak, arslanların gazabına bak. Arslanların gazabını görünce de var, bir yaşına girmiş koyun gibi yavaş ol.

Mevlana Sözleri B:

· Din evinde haset faresi bir delik açar ama kedinin bir miyavlaması ile ürker kaçar.

· Kadınlar, aklı olanlara, gönül sahiplerine pek üstün olurlar. Cahillere gelince, onlar, kadına üstündür. Çünkü tabiatlarında hayvanlık vardır. Sevgi ve acımak, insanlık vasıflarıdır. Hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasıfları. 

· Mümin bir kopuza benzer. Madem ki inanan kişi feryat edip ağlamada kopuzdur, kopuz kendisine mızrap vuran olmadıkça feryat etmez. 

· Madem ki, akıl babandır beden de anan, oğulsan babanın yüzüne bak. 

· Yeryüzü ile dağda aşk olsaydı, gönüllerinde bir ot bile bitmezdi.

 Mevlana Sözleri C:

· Kuş, kafeste kaldıkça başkasının buyruğu altındadır. Kafes kırıldı da kuş uçtu mu, nerede ona geçecek buyruklar? 

· Bal çanağının ağzı kapalı. Sen ise, üstünü, yanını yalayıp duruyorsun. Çanağı yere çal, 

· İnsana bütün korku içinden gelir fakat insanın aklı daima dışarıdadır. 

· Dil, anlamlara bir oluktur adeta, fakat nereden sığacak oluğa deniz? 

· O kadar çok koşmayın, o kadar yorulmayın, şu yerin altında çırak ne olmuşsa usta da o olmuştur.

· Bir lağımın pis kokusunu koklamak, ruhu kokuşmuş zenginlerle sohbetten yüz misli iyidir. 

· Sen, yeni bir çocuk doğurmadıkça, kan tatlı süt haline gelmez. 

· Hırsızlara, kötülere, alçaklara acımak, zayıfları kırıp geçirmektir.

· Aşk, davaya benzer. Cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki. 

· Tohum yerde gizlenir de, o gizlenmesi bağın, bahçenin yeşermesine sebep olur. 

Mevlana Sözleri D:

· Yazı yazılırken eli görmeyen kişi, yazı kalemin oynamasıyla yazılıyor sanır. 

· Gül solup, gül bahçesi harap olduktan sonra gülün kokusunu nereden duyabiliriz? Gülsuyundan! 

· Firavun, yüzbinlerce çocuk öldürttü, aradığıysa evinin içindeydi.

· Geminin içindeki su, gemiyi batırır. Geminin altındaki suysa, gemiye arka olur.

· Aynanın berraklığını yüzüne karşı söylersen, ayna hemen buğulanır, seni göstermez olur. 

· Eşek, suyun kadrini bilseydi, ayak yerine baş koyardı ırmağa.

· Aklın deveciye benzer, sense devesin. Aklın seni ram eder, ister istemez dilediği yere çeker götürür. 

· Eğer parça buçukta bütünle beraberdir, ondan ayrılmaz diyorsan, diken ye, diken de gülle beraberdir. 

· Gümüşün dışı aktır, berraktır ama onun yüzünden el de kararır, elbise de. 

· Ateşin kıvılcımlarıyla al al bir yüzü vardır. Ama yaptığı kötü işe bak, karanlığı seyret. 

Mevlana Sözleri E:

· Yoksul, cömertliğin aynasıdır.

· Peygamberler insanları Allah’a ulaştırmak için gelmişlerdir. İnsanların hepsi bir bedense, kulla Allah birleşmişse kimi kime ulaştıracaklar? 

· Bir mumdan yakılan mumu gören, gerçekten de asıl mumu görmüştür. Düşünenlerin düşündürdükleri… 

· Sabır, genişliğin anahtarıdır. 

· Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen varlığını yaka dur. 

· Ana karnındaki çocuğa doğmak, dünyadan göçmektir 

· Somuna benzer bir şey düzsen, emdin mi, şeker gelir ondan, ekmek tadı değil. 

· Terazide arpa altınla yoldaş olur ama bu, arpanın da altın gibi değerli olmasından değildir. 

Incoming search terms for the article:

July 25, 2010 Categorized under Mevlana Sözleri

Mevlana Sözleri


Mevlana Sözleri A:

· Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi
ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

 


· Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır.

 


. Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazaretin devası ne ilacın şifası deva getirmiş..

 


. Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır..

 


. Yeşillerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıllardan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir..

 


· Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.

 

Mevlana Sözleri B:

. Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki..

 


· Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç?

 


· İsa’nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir.

 


· Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

 


· Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.

 


· Leş, bize göre rezildir ama, domuza, köpeğe şekerdir,helvadır.

 

 

 

· Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?

Mevlana Sözleri C:

· Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır.

 


· Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.

 


· Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner?

 


· Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar

 


· Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir.

 


·O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin.

 


· Genişlik, sabırdan doğar.

 


· Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.

 


· Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir.

 


· Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının.

 


· Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok.

 


· Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığımı kır gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer.


· Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi. Sonunda sana da dikişsiz elbiseyi giydirecekler.

 

Mevlana Sözleri D:

· Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder.

 


· Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.

 


· Oruç tutmak güçtür, çetindir ama Allah’ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, bir derde uğratmasından daha iyidir.

 


· Ayın, geceye sabretmesi, onu apaydın eder. Gülün, dikene sabretmesi, güle güzel bir koku verir. Arslanın, sabredip pislik içinde beklemesi, onu deve yavrusu ile doyurur.

 


· Zahidin kıblesi, lütuf, kerem sahibi Allah’tır. Tamahkarın kıblesi ise altın torbası.

 


. Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur..

 


· Sarhoş, cinayeti yapar da sonra “özrüm vardı, kendimde değildim”der. Kendinde olmayış,kendiliğinden gelmedi sana,onu sen çağırdın.

 


· İnsan gözdür, görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır.

 


· Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz. Suyu başına döksen, başı kırılmaz. Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan, toprağı suya karıştırıp ker*** yapman gerek.

 


· Yoldaki bir tepecik seni bunaltmış,oysa önünde yüzlerce dağ var

 


· Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.

Incoming search terms for the article: